CENTAR ZA DIGITALIZACIJU d.o.o
CENTAR ZA DIGITALIZACIJU d.o.o
Kontakt informacije
+385 1 309 6005
info@czd.hr
Utinjska 39, Zagreb, 10 000 Hrvatska

Sustav za upravljanje uredskim dokumentima

Unos i rad s dokumentima

 • unos ulaznih, internih i izlaznih dokumenata te praćenje njihova rješavanja
 • podržano vođenje urudžbenog zapisnika za više pravnih osoba i više pisarnica unutar tih pravnih osoba
 • multi-window sučelje – mogućnost pregleda višestrukih predmeta i dokumenata istovremeno
 • uvoz email-ova iz Outlooka sa cijelokupnim sadržajem i prilozima
 • popis svih klasa (upravnih i neupravnih) i mogućnost unosa plana klasa
 • mogućnost samostalnog prijenosa klasa i plana klasa iz tekuće u iduću godinu (otvaranje klasa za svaku iduću godinu)
 • mogućnost izmjene i brisanja predmeta, dokumenata, mapa i datoteka
 • ispis informacija o predmetu na naslovnicu košuljice te na naljepnice za košuljice
 • evidencija dokumenata prema datumu nastanka, primitka, otpreme i datumu podsjetnika
 • vođenje dokumentacije bez klase i urudžbenog broja po mapama
 • mogućnost unosa višestrukih primatelja
 • ispis prijemnog štambilja
 • ispis potvrde o zaprimanju podneska
 • ispis adresa na kuverte
 • prikaz pravne osnove i rokova čuvanja
 • opcija korištenja oznake tajnosti ne razini predmeta, mapa i dokumenata
 • opcija unosa lokacije na kojoj će se čuvati originalni dokument
 • evidencija ugovora te registar ugovora

 

Pretraživanje

 • po klasi
 • po urudžbenom broju
 • po statusu (u izradi, rješeno, neriješeno)
 • po podnositelju i primatelju
 • po datumu (nastanka, primitka, otpreme i datumu podsjetnika)
 • po ključnoj riječi ili organizacijskoj jedinici
 • po oznaci dokumenta ili referentu
 • po načinu dostave
 • mogućnost izrade personaliziranih filtera za brže pretraživanje
 • mogućnost višestrukog sortiranja podataka (istovremeno sortiranje po više kolona)

 

Arhiviranje i izvoz na ARHiNET

 • arhiviranje po razinama (fond, serija, dosje, predmet)
 • dearhiviranje
 • kreiranje prijedloga za izlučivanje
 • unos i pregled neurudžbirane građe
 • kreiranje xml datoteke
 • mogućnost prijenosa dokumentacije u obliku xml datoteke na ARHiNET nadležnog državnog arhiva

 

Sigurnost i zaštita

 • visoka razina zaštite i sigurnosti dokumenata
 • praćenje tko je i kada radio na dokumentu
 • podešavanje prava i ovlasti za svakog korisnika
 • vidljivost predmeta i dokumenata – osim baziranosti na organizacijskoj strukturi, moguće je definirati koje operatere pojedini operater može vidjeti
 • pristup sa šiframa
 • dokumenti su kriptirani (ne može im se pristupiti izvana) – AES enkripcija
 • backup podataka se može umnožiti
 • dokumenti zaštićeni od krađe, poplava, požara
 • Servis za schedulirani backup na cloudu
 • korištenjem digitalnog oblika dokumenta, eliminiran je rizik od gubitka ili oštećenja originalnog dokumenta
 • digitalni potpis i certifikati

 

Digitalni potpis

 • mogućnost naprednog digitalnog potpisa dokumenata
 • pojedinačno potpisivanje PDF dokumenata putem spremljenog, osobnog potpisa ili putem potpisne ploče
 • višekratno potpisivanje istog dokumenta sa time stampom

 

Višestruko zaduživanje

 • grupno i pojedinačno dodjeljivanje zaduženja, rokova, statusa i napomene
 • prebacivanje zaduženja sa jednog djelatnika na drugog zbog odsustva
 • pregled zaduženja za svakog djelatnika
 • prava temeljena na zaduženjima i hijerarhiji djelatnika ili custom prava po djelatniku

 

Digitalna arhiva

 • skeniranje dokumenata iz aplikacije direktno u .PDF i .TIFF (višestranično) format
 • unos priloga (slike, snimke, internet sadržaj, dokumenti u wordu, excelu, pdf-u)
 • mogućnost kreiranja word predloška – memoranduma
 • ažuriranje unesenih datoteka i verzioniranje istih uslijed naknadnih izmjena (sa informacijom o datumu i operateru koji ih je mijenjao)
 • grupno barcode skeniranje (ispis barcode naljepnica)
 • mogućnost ispisa i slanja svih priloga i datoteka putem DIAR e-mail klijenta

 

Digitalne knjige

 • urudžbeni zapisnik
 • upisnik predmeta I stupnja
 • evidencija zaduženja
 • knjiga primljene pošte
 • knjiga poslane pošte
 • knjiga reversa
 • arhivska knjiga
 • interna dostavna knjiga za mjesto

 

Povijest izmjena

 • automatska evidencija svih aktivnosti na pojedinom predmetu, mapi i dokumentu
 • pregled i ispis svih bilješki iz žurnala (po periodu, klasi, vrsti upisa, operateru)

 

Statistika

 • statistika praćenja novih predmeta
 • statistika praćenja riješenosti predmeta
 • statistika otpremanja dokumenata

 

Otpremanje

 • grupno otpremanje dokumenata
 • otpremanje pošte putem integracije na sustav EPK i ispis kuverti
 • više načina dostave unutar jednog EPK prijenosa
 • automatizirani brojevi preporuke
 • više načina dostave za istog primatelja te evidencija zaprimanja povratnica
 • obrada povratnica skeniranjem ili barcode čitačem
 • prilagođene obavijesti za primatelja putem email-a ili SMS-a

 

Podsjetnici na dokumente

 • koje treba preuzeti u rad
 • koje treba rješiti u zadanom roku
 • koje treba izvući iz rokovnika
 • koje treba otpremiti

 

Ostale funkcionalnosti

 • evidentiranje ugovora i registar ugovora (bez javne nabave)
 • integracija sa aktivnim obrascima i modulom Javna nabava
 • Integracija sa ERP sustavom i uvoz eRačuna
 • mogućnost povezivanja s drugim aplikacijama
 • mogućnost rezervacije urudžbenog broja
 • uvoz datoteka na postojeće akte
 • mogućnost povezivanja predmeta s drugim predmetima
 • davanje suglasnosti za akte
 • automatski unos pravnih subjekata iz europske baze podataka putem OIB-a
 • evidencija povijesti osobe (npr. promjene adrese i naziva); spremanje povijesti osobe te istovremeno dohvaćanje svih varijanti osobe u prethodnim razdobljima
 • podaci o naselju (za potrebe EPK HP EXPRESS usluge)
 • Grupe osoba – npr. gradovi, općine, škole i sl.
 • Radna mjesta – prilagođavanje tijeka rada (workflow-a) za pojedino radno mjesto
 • Dodavanje custom polja različitog tipa i pretraga po istima

 

Integracija s MS Word-om

 • automatsko kreiranje word dokumenata (izlazni, interni dokument)
 • konverzija dokumenta u pdf
 • automatsko kreiranje kuverti
 • mogući grupni i pojedinačni ispis košuljica i naljepnica sa naslovima predmeta za košuljice

 

Integracija s mail servisom

 • uvoz emailova
 • slanje obavjesti građanima/stranci mailom ili sms-om o predmetima
 • slanje obavijesti djelatniku da mu je dokument dodjeljen
Klijenti i partneri