CENTAR ZA DIGITALIZACIJU d.o.o
CENTAR ZA DIGITALIZACIJU d.o.o
Kontakt informacije
+385 1 309 6005
info@czd.hr
Utinjska 39, Zagreb, 10 000 Hrvatska

Kibernetička sigurnost

Penetracijsko testiranje


Cilj

Pronaći sigurnosne proboje koji mogu rezultirati direktnim financijskim gubitcima, narušiti ugled kompaniji, narušiti korisničko povjerenje, privući negativnu pažnju, pažnju medija te rezultirati novčanim kaznama.

Izazov

Zbog kompleksnosti IT sustava teško je uvidjeti gdje se nalaze slabosti u IT okruženju. Dodatno, zbog nedostataka kadra koji se bavi IT sigurnošću kompanije nisu u mogućnosti dobiti kvalitetan uvid u stanje sigurnosti svojih IT sustava i aplikacija.

Penetracijsko testiranje može pomoći pri smanjenju rizika od navedenih negativnih posljedica na način da se provjeri jesu li sustavi ranjivi iz perspektive napadača.

Procjena zrelosti kibernetičke sigurnosti

 

Cilj

Procijeniti zrelost organizacije u aspektima procesa, ljudi i tehnologija iz čega proizlaze prioriteti i strategija razvoja kibernetičke sigurnosti.

Izazov

Zadržati informacijsku sigurnost kompanije i njene imovine te sprečavanje reputacijskih rizika koje nedostatak kibernetičke sigurnosti može prouzročiti.

Procjena ranjivosti i konfiguracije sigurnosnih postavki

 

Cilj

Smanjiti rizike i spriječiti prijetnje vezane uz zastarjele inačice softvera ili neispravne/nesigurne konfiguracije sistema.

Izazov

Da bi IT okruženje bilo pravovremeno zaštićeno i ranjivosti uklonjene, potrebno je periodično raditi provjere ranjivosti što je mnogim tvrtkama izazov radi nedostatka tehnoloških rješenja i/ili stručnog kadra.

Procjena rizika it sigurnosti

 

Cilj

Utvrditi ranjivosti u informacijskim sustavima i široj IT okolini, računanje vjerojatnosti rizičnog događaja te rangiranje sigurnosnih ugroza na temelju procjena rizika.

Izazov

Zadržati razinu sigurnosti čitavog IT okruženja kompanije.

Usluga pronalaska proboja

 

Cilj

Otkrivanje prijetnji koje je teško detektirati standardnim sigurnosnim alatima. Dobiti uvid u to je i kompanija već na neki način ugrožena te jesu li napadači već ostvarili trajan i neautoriziran pristup IT sustavu kompanije.

Izazov

Većina tvrtki kasno spozna da su ugroženi. Globalni prosjek u kojemu tvrtka primijeti tj. sazna da je kompromitirana je 180 dana. U tom periodu napadači mogu napraviti neprocjenjivu štetu vašoj kompaniji.

Usluga uspostave programa informacijske sigurnosti

 

Cilj

Uspostavljanje ISMS-a (sustava upravljanja informacijskom sigurnošću).

Izazov

Kibernetički napadi i briga o privatnosti podataka glavni su prioritet kompanija, a jedan od temeljnih pristupa za umanjenje rizika je primjena ISMS-a.

Klijenti i partneri