CENTAR ZA DIGITALIZACIJU d.o.o
CENTAR ZA DIGITALIZACIJU d.o.o
Kontakt informacije
+385 1 309 6005
info@czd.hr
Utinjska 39, Zagreb, 10 000 Hrvatska

Digitalizacija dokumenata

Digitalizacija dokumentacije predstavlja uslugu skeniranja, odnosno pretvaranje fizičkih dokumenata u digitalni oblik. Usluga podrazumijeva digitalizaciju velikih volumena dokumentacije u kratkome roku (sukladno vašim potrebama), uz obradu i indeksiranje, odnosno označavanje dokumenata (primjenom ICR/OCR tehnologije, ručnim unosom podataka…).

Usluga se sastoji iz nekoliko osnovnih faza koje zaokružuju cijeli proces digitalizacije. Centralna faza procesa predstavlja skeniranje svih vrsta dokumentacije, sve do formata A0. Koristimo protočnu obradu (prigodno za neuvezanu dokumentaciju) ili koračnu obradu (prigodno za uvezanu dokumentaciju). Raspolažemo s vrhunskom profesionalnom opremom, čime osiguravamo vjerodostojnost skeniranog sadržaja. Skenirano gradivo opisujemo indeksima, kroz automatizirani pristup ili ručni pristup, ovisno o stanju dokumentacije i mogućnostima njene obrade. Proces validacije osigurava kvalitetu i pouzdanu isporuku obrađene dokumentacije.

Proces digitalizacije uključuje fazu indeksiranja koja omogućava dodavanje smislenog pojma elektroničkom dokumentu (vrijedi za formate dokumenata: .pdf, .doc, .xls, .tif, .jpg, itd.) da bi se omogućilo pretraživanje dokumenata kojima se inače ne može drugačije pristupiti osim slijedno, jedan za drugim, te vizualnim određivanjem zadovoljava li dokument tražene uvjete.

Klijenti i partneri