Digitalizacija dokumenata

Digitalizacija dokumentacije u kratkom vremenskom roku, uz obradu i indeksiranje radi jednostavnije i brže pretraživosti.